علوم تجربی ششم دبستان موضوع زنگ علوم

حجم فایل : 442.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا علوم تجربی ششم دبستان موضوع: زنگ علوم برای حل مسئله به روش علمی باید مراحل زیر را طی کنیم :
1- مشاهده
2- جمع آوری اطلاعات و یادداشت برداری
3- پیشنهاد راه حل یا فرضیه سازی
4- آزمایش فرضیه ها
5- تکرار آزمایش
6- نظریه حل مسئله مشاهده : بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس
جمع آوری اطلاعات و یادداشت برداری
پیشنهاد راه حل یا فرضیه سازی : پاسخ یا پاسخ های احتمالی به مسئله های موجود
آزمایش فرضیه ها : برای فهمیدن این که فرضیه های درست است یا نادرست ‌، انجام می شود .
تکرار آزمایش : بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست از آب در نمی آیند . مثلا اگر موهایتان عرق کرده باشد یا نمناک باشد هرچه بادکنک را به موهایتان بکشید به دیوار نمی چسبد .
نظریه : در واقع همان فرضیه ای است که با آزمایش و راه های مختلف درست درآمده است . به نظریه ، نتیجه گیری هم می گویند . پزشک در صورتی که بیماری ِ شخص پیچیده باشد ،‌ معمولا از مراحل علمی استفاده می کنند .

ابتدا مشکل بیمار را بررسی می کند و راه حل های احتمالی درمان شخص را ارائه داده و آزمایش های مختلفی را در نظر می گیرد .
سپس با تجویز دارو و نتیجه گیری ،‌ درمان را ادامه می دهد . مثالی از مراحل روش علمی پایان...